Οι εργαστηριακοί μας  χώροι λειτουργούν με τα πρότυπα ευρωπαϊκών εργαστηρίων, προσφέροντας άριστες υπηρεσίες  στην επισκευή των οργάνων,

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ SERVIS  με πραγματική υπογραφή των ακολούθων εταιριών :

SELMER PARIS,  BUFFET CRAMPON , PEARL FLUTE,  POWELL FLUTE , KEILWERTH SAX.

Ο  σύγχρονος  εξοπλισμός, τα υλικά μας και οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σφραγίζουν την εγγύηση της αναπαλαίωσης ή της επισκευής.

Μια καινούργια υπηρεσία, πρωτοπόρα  ακόμα και για τα Ευρωπαϊκά δεδομένα λειτουργεί τα τελευταία τρία χρόνια. Ο έλεγχος ακουστικότητας του  ηχείου του οργάνου με φασματική  μέτρηση.

Με την υπηρεσία αυτή καταγράφονται  οι αρμονικοί του οργάνου και  αναλύονται .

Το ακουστικό δείγμα ηχογραφείται και αναλύεται ψηφιακά.

Οι μετρήσεις και οι αναλύσεις των δειγμάτων  αποθηκεύονται, δίνοντας τη δυνατότητα στο μουσικό και στο εργαστήριο να εξάγει σημαντικά αποτελέσματα και πληροφορίες  για την διαχρονική πορεία του οργάνου, συγκρίνοντας κάθε φορά τις παλαιότερες με τις καινούργιες δειγματοληψίες.